Viktige telefonnr./Nødnr.

Viktige telefonnr. / Nødnr.

Denne siden gir en oversikt over viktige telefon- og nødnr. i kommunen.

SIST OPPDATERT: 19.04. 2023 - 13:43

Nødtelefoner

POLITI
112

AMBULANSE
113

BRANN
110

Andre viktige telefonnumre

Beredskapstelefon Kommunalteknikk (Hovstrøa)

958 29 002

Nødnummer for døve
1412

Lokalt politi og viltpåkjørsel
02800

Mistet betalingskort
08989

Alarmtelefon for barn og unge
116 111

Mental helses hjelpetelefon
116 123

Statens vegvesen
175

Ruteopplysning for kollektivtrafikk
177

Legevakt, nærmeste sentral
116 117

Vern for eldre
800 30 196

Anonyme alkoholikere
911 77 770

Giftinformasjon
22 59 13 00

Jordmorberedskap for Røros og Holtålen
468 17 570

Veterinærvakt (dyrlegevakt) Røros og Holtålen
88 02 30 75

Krisesenter Orkdal og omegn
72 48 24 10

Viltpåkjørsel

02800

X