Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter

Varsle rovviltkontakt ved observasjoner av freda rovdyr (eks jerv, bjørn, ulv, gaupe, fjellrev)

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres om å varsle rovviltkontakt ved observasjoner av freda rovdyr (eks jerv, bjørn, ulv, gaupe, fjellrev).

Også sportegn og møkk/hår er av interesse. Dette ikke bare fordi det er frykt for rovdyrskader, men også fordi det er av interesse å følge med på rovdyraktiviteten generelt, dyre-id (DNA), bestandsregistreringer osv.

Finner du syke, skadde eller dødt bufe/tamrein, må du varsle representant for dyreeierne og/eller rovdyrkontakt ved mistanke om rovdyrskader, eller de kan også ta kontakt med kommunen for råd og veiledning.

 

Det er for øvrig av interesse at alle som ferdes ute og har interesse for arter, legger inn noe av det de ser på et eget register – www.artsobservasjoner.no – dette gjelder alle arter og samme hvor vanlige de er.

Spesielt observasjoner av sårbare arter, sjeldenheter eller spesialiteter som finnes i kommunen er av stor interesse, det gjelder innenfor alle grupper dyr, fugl, planter, insekter osv.

Dette kan også rapporteres til naturforvalteren i kommunen.

 

Rovviltkontakter finner du her…

X