Tilkobling til offentlig vann eller avløpsanlegg

Tilkobling til offentlig vann eller avløpsanlegg

«Visste du at» Din vann og avløpsledning regnes som en del av boligen, og er dermed forsikret gjennom de fleste boligforsikringer.

SIST OPPDATERT: 19.05. 2021 - 12:56

En del av fellesskapet.

Som abonnent er du en del av et fellesskap som benytter seg, og nyter godt av  offentlig vannforsyning og avløpshåndtering. Rent, trygt,kaldt og friskt drikkevann kan tappes rett fra krana, og avløpsvannet blir forsvarlig håndtert og renset før det igjen slippes ut i vårt felles nærmiljø. Som eier av hus eller hytte, er du pliktig til å tilknytte deg til omliggende offentlig infrastruktur ved nybygg, større vedlikeholdsarbeider, eller dersom du av en annen grunn får pålegg om dette fra bestemmende myndighet. Denne tilknytningplikten er hjemlet i plan og bygningsloven kapittel 27,  §27-1 og 27-2.

X