Separate avløpsanlegg

Separate avløpsanlegg

«Visste du at:» Urent vann og dårlige sanitærforhold er grunnen til 80 prosent av alle sykdomstilfeller i verden og over 30 prosent av alle dødsfall. 

SIST OPPDATERT: 30.07. 2021 - 13:48

Fungerer ditt anlegg som det burde?

Med mindre separate (kapittel 12) avløpsanlegg, mener vi ofte små private anlegg som gjerne håndterer utslippet fra ett hus eller hytte. I realiteten kan disse anleggene dimensjoneres slik at de kan behandle avløpsvann fra ett relativt stort antall hus/hytter. Faktisk hele 10 eneboliger dersom forholdene ligger til rette for dette. Separate avløpsanlegg tillates (som regel) bygd der offentlig infrastruktur ikke er tilgjengelig. Mange vil synes det er vanskelig å forholde seg til jungelen av krav som er gjeldende for slike anlegg. Rensekrav, Rensegrad, type anlegg, kostnad, resipient,dimensjonering, naturforhold etc. Derfor skal det også være godkjent foretak/entreprenør som forholder seg til kommunen både som søker, prosjekterende og utførende part. Som huseier vil det allikevel være lurt å sette seg litt inn i hva denne prosessen innebærer, og hvilke forskjellige anleggs typer som er godkjent og tilgjengelig på markedet i dag. En titt på www.avlop.no anbefales derfor til alle som skal bygge nytt, eller rehabilitere eksisterende anlegg. Nybygg, rehabilitering og utvidelse av separat avløpsanlegg er søknadspliktig. Kommunen er forurensningsmyndighet, og behandler disse søknadene.

X