Vannmåler

vannmåler

“Visste du at:” Vann er det eneste næringsmiddelet du ikke kan velge bort. Vann er livsviktig for alle mennesker og dyr. allikevel går 90% av verdens kloakk urenset ut i våre vannreserver. Vann er dyrt sier du? Rent drikkevann koster i Holtålen fra 3 til 5 øre pr. liter. Hva betaler du for en halv liter Cola i kiosken på hjørnet?? 

SIST OPPDATERT: 29.11. 2023 - 14:35

Vannmålere

Abonnenter tilknyttet kommunale vann og avløpsnett, har mulighet til selv å velge om de vil bli belastet vann og avløpsgebyr etter stipulert forbruk, eller etter faktisk forbruk. Fakturering etter faktisk forbruk krever installert vannmåler. For noen kan dette være økonomisk gunstig, mens for andre igjen ikke. Vannmåler skal monteres av autorisert rørleggerfirma, som har ansvaret for at din nye måler blir innmeldt til kommunen.

Du er selv som abonnent ansvarlig for å levere inn ditt forbruk før årsoppgjøret. Alle vannmåleravlesninger skal derfor være kommunen i hende før 10. januar hvert år. Ved manglende avlesning vil bolig/hytte bli belastet gebyr etter stipulerte satser.

Gjeldende satser og forutsetninger finnes i kommunens gebyr og betalingsregulativ

 

Holtålen kommune er nå i gang med innføring av nytt måleravlesningssystem som skal taes i bruk for måleravlesninger pr. 01.01 2024

Har du fått en SMS fra Holtålen Kommune som ser slik ut (men med ditt vannmåler-nummer og adresse):

Da svarer du på denne SMS’n med målerstanden på din vannmåler (IKKE ta med røde tall eller tall bak komma).

 

PS! Har du flere vannmålere registrert, så vil du få en SMS for hver vannmåler. Da må du passe på å svare på korrekt SMS for hver enkelt vannmåler.

 

For dere som ikke har registrert telefonnummer i det offentlige norge, så vil dere få tilsendt ett avlesningskort om noen uker. Da må vannmålerstand registreres på denne nettsiden: www.leseav.no

 

 

Klikk her og se et eksempel på hvordan SMS til innbyggere ser ut….

Her kan du se et eksempel på feilmelding innbyggere kan få…

Hvis innmeldt stand starter med tekst blir den avvist og kvittert med denne melding….

 

Oppdatert info:

Vannmåleravlesning – Ny ordning – Holtålen kommune (holtalen.kommune.no)

Vannmåleravlesning via SMS – Tilleggsopplysning vedr. ny ordning – Holtålen kommune (holtalen.kommune.no)

X