Vannmåler

vannmåler

«Visste du at:» Vann er det eneste næringsmiddelet du ikke kan velge bort. Vann er livsviktig for alle mennesker og dyr. allikevel går 90% av verdens kloakk urenset ut i våre vannreserver. Vann er dyrt sier du? Rent drikkevann koster i Holtålen fra 3 til 5 øre pr. liter. Hva betaler du for en halv liter Cola i kiosken på hjørnet?? 

SIST OPPDATERT: 02.12. 2020 - 20:32

Vannmålere

Abonnenter tilknyttet kommunale vann og avløpsnett, har mulighet til selv å velge om de vil bli belastet vann og avløpsgebyr etter stipulert forbruk, eller etter faktisk forbruk. Fakturering etter faktisk forbruk krever installert vannmåler. For noen kan dette være økonomisk gunstig, mens for andre igjen ikke. Vannmåler skal monteres av autorisert rørleggerfirma, som har ansvaret for at din nye måler blir innmeldt til kommunen.

Du er selv som abonnent ansvarlig for å levere inn ditt forbruk før årsoppgjøret. Alle vannmåleravlesninger skal derfor være kommunen i hende før 10. januar hvert år. Ved manglende avlesning vil bolig/hytte bli belastet gebyr etter stipulerte satser.

Gjeldende satser og forutsetninger finnes i kommunens gebyr og betalingsregulativ

 

Avlesingskort vannmåler

(I skjemaet er det et felt for gammel målerstand. Dersom du ikke har gammel målerstand kan du legge inn nuller i dette feltet).

X