Varsel ved vannavstengning

Varsel ved vannavstengning

«Visste du at:»Vann er den eneste substans som faktisk blir større når den blir kaldere. Når vann fryser til is øker volumet drastisk. Dette er grunnen til at vannrørene dine springer lekk når de fryser.

Brudd og lekkasje på ditt stikk-ledningsnett er ditt ansvar!

 

SIST OPPDATERT: 28.04. 2017 - 08:54

Varsel ved vannavstegning

Dersom kommunen har behov for å stenge vanntilførselen i en eller flere forsyningssoner for vedlikeholdsarbeid etc, vil dette varsles gjennom kommunens varslingssystem «Varsel 24». ved kritiske hendelser benyttes egen varslingsplan.

 

Hva om jeg må stenge min vanntilførsel?

Det kan være mange grunner til at man i en kort periode har behov for å få stengt av vannet til sin bolig. I de fleste tilfeller der man må stenge vannet på grunn av indre faktorer i huset/hytta, kan dette enkelt gjøres ved å stenge hovedkrana på vanninntaket. Ofte er dette en kuleventil som sitter først på din vannledning i kjelleren. Få gjerne din rørlegger til å vise deg hvor denne er, eller få en montert dersom denne mangler. Dette kan være en billig forsikring dersom uhellet skulle være ute. Ved en slik intern stengning trenger man ikke varsle kommunen/vannverkseier.

Dersom man har har behov for en mer langvarig og kanskje permanent stengning av vanntilførselen må dette varsles vannverkseier. En permanent frakopling fra kommunalt vann og avløpsnett er søknadspliktig, og innvilges i hovedsak kun dersom det foreligger en rivningstillatelse på bygget.

Ved Lekkasjer, samt arbeid/reparasjon på utvendig stikk-ledningsnett skal kommunen varsles så raskt som mulig.

Ved akutte hendelser på kommunens ledningsnett varsles dette på kommunalteknisk vakttelefon: 95829002

X