Vedlikeholdsansvar for vann og avløpsrør

Vedlikeholdsansvar for vann og avløpsrør

«Visste du at»: 1,1 milliard mennesker mangler tilgang på trygt drikkevann.  Hver dag dør ca 6000 barn i verden på grunn av dårlig vann og elendige sanitærforhold.

Ta godt vare på dine rør. Det gir helse, miljø og økonomisk gevinst både til deg, og til  de rundt deg

SIST OPPDATERT: 06.01. 2017 - 15:01

Hvem har vedlikeholdsansvaret for hva?

Holtålen kommune har vedtatt standard abonnementvillskår for vann og avløp som en del av sin VA norm. Dette regulerer blandt annet eier- og vedlikeholdsansvaret for de ulike deler i et vann og avløpsnett. I hovedsak kan man si det så enkelt som at Kommunen eier og vedlikeholder anleggenes hovedbestanddeler. Dette vil eksempelvis være Vannbehandlingsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng hovedledningsnett etc. Abonnenten eier, og har vedlikeholdsansvaret for sin stikkledning.  Av helse og sikkerhetsmessige grunner er det allikevel kommunen som bestemmer, og avgjør  hvordan du skal vedlikeholde og ta vare på din stikkledning. Ta derfor kontakt med kommunen før du starter arbeid på din stikkledning. Det kan spare deg for store kostnader og mye frustrasjon.

X