Økonomisk råd og veiledning

Økonomiske råd og veiledning

Holtålen kommune tilbyr økonomisk rådgivning og veiledning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer.

SIST OPPDATERT: 21.12. 2018 - 12:38

Økonomisk rådgivning

Kommunen gir økonomisk rådgivning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivningen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også bestå av forhandling med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale. For å få hjelp til økonomisk rådgivning, ta kontakt med NAV Røros og Holtålen.

Eksempel på slike tjenester kan være:

  • Hjelp til å sette opp et budsjett
  • Hjelp til styring av økonomi
  • Forhandling med kreditorer blant annet i forhold til stopp eller reduksjon av påleggs-/utleggstrekk
  • Hjelp til å inngå betalingsavtaler og utenrettslig gjeldsordningsavtale

Lage et budsjett

Du kan få hjelp til å sette opp et personlig budsjett. Et eksempel på hvor du kan få hjelp til budsjett er hos bedreoekonomi.no, et nettsted som har laget et budsjettskjema og en beskrivelse på hvordan man lager et budsjett.

Gjeldsrådgivning

Du kan kontakte 800GJELD som gir enkle råd og hjelp til selvhjelp. Dette er en landsdekkende tjeneste underlagt NAV Servicesenter i Mo i Rana. Den har som mål å nå ut til flest mulig med økonomiske bekymringer/problemer før det går for lang tid og før man mister kontrollen, og den er et supplement til kommunens gjeldsrådgivningstjeneste.

Ring 800 45 353 eller send mail til 800gjeld@navn.no
Gratis for brukere som ringer fra fasttelefon. Hvis du ringer fra mobil får du tilbud om å bli oppringt

MER INFORMASJON

Målgruppe

Personer med økonomiske utfordringer og/eller gjeldsproblemer.

Vilkår

  • Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med dine fordringshavere/kreditorer
  • Husstanden er varig ute av stand til å betjene sine kreditorer
  • Husstanden er midlertidig ute av stand til å betjene sine kreditorer
  • Husstanden mener at gjeldsbyrden er hovedproblemet, ikke løpende utgifter
  • Gjelden må være betydelig. Dersom gjelden ikke er betydelig, vil det være mulig å kontakte økonomisk rådgiver eller andre saksbehandlere.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. sosialtjenesteloven § 17 og gjeldsordningsloven § 1-5.

Om søknadsprosessen

Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte NAV Røros og Holtålen.

Kontaktinformasjon

NAV Røros, Os og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Fagansvarlig
Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag og fredag kl. 10.00 – 14.00 og onsdag 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

X