Økonomisk råd og veiledning

Økonomiske råd og veiledning

Holtålen kommune tilbyr økonomisk rådgivning og veiledning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer.

SIST OPPDATERT: 11.07. 2017 - 13:30

Økonomisk rådgivning

Kommunen gir økonomisk rådgivning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivningen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også bestå av forhandling med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale. For å få hjelp til økonomisk rådgivning, ta kontakt med NAV Røros og Holtålen.

Eksempel på slike tjenester kan være:

  • Hjelp til å sette opp et budsjett
  • Hjelp til styring av økonomi
  • Forhandling med kreditorer blant annet i forhold til stopp eller reduksjon av påleggs-/utleggstrekk
  • Hjelp til å inngå betalingsavtaler og utenrettslig gjeldsordningsavtale

Gjeldsrådgivning

Du kan kontakte 800GJELD som gir enkle råd og hjelp til selvhjelp. Dette er en landsdekkende tjeneste underlagt NAV Servicesenter i Mo i Rana. Den har som mål å nå ut til flest mulig med økonomiske bekymringer/problemer før det går for lang tid og før man mister kontrollen, og den er et supplement til kommunens gjeldsrådgivningstjeneste.

Ring 800 45 353 eller send mail til 800gjeld@navn.no
Gratis for brukere som ringer fra fasttelefon. Hvis du ringer fra mobil får du tilbud om å bli oppringt

MER INFORMASJON

Målgruppe

Personer med økonomiske utfordringer og/eller gjeldsproblemer.

Vilkår

  • Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med dine fordringshavere/kreditorer
  • Husstanden er varig ute av stand til å betjene sine kreditorer
  • Husstanden er midlertidig ute av stand til å betjene sine kreditorer
  • Husstanden mener at gjeldsbyrden er hovedproblemet, ikke løpende utgifter
  • Gjelden må være betydelig. Dersom gjelden ikke er betydelig, vil det være mulig å kontakte økonomisk rådgiver eller andre saksbehandlere.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. sosialtjenesteloven § 17 og gjeldsordningsloven § 1-5.

Om søknadsprosessen

Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte NAV Røros og Holtålen.

Kontaktinformasjon

NAV Røros og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Fagansvarlig
Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00, og åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus.

X
X