Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet

Holtålen kommune har en råd- og veiledningstjeneste som kan bistå deg i situasjoner hvor det er et betydelig misforhold mellom inntektsevne og gjeld.

SIST OPPDATERT: 11.07. 2017 - 13:54

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til personer som trenger opplæring og arbeidstrening for å komme i arbeid og aktivitet, og som har behov for individuell oppfølging og hjelp på veien.

Deltagere i programmet mottar kvalifiseringsstønad.

Søknad om deltagelse i Kvalifiseringsprogrammet fremmes til NAV-kontoret.

Nyttige lenker

  • Kvalifiseringsprogrammet KVP

KONTAKTINFORMASJON

NAV Røros og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Fagansvarlig
Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00, og åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus.

X