Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgivning

Holtålen kommune har en råd- og veiledningstjeneste som kan bistå deg i situasjoner hvor det er et betydelig misforhold mellom inntektsevne og gjeld.

SIST OPPDATERT: 20.07. 2020 - 09:19

Gjeldsrådgivning

Har du økonomiske problemer? Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp. Dette er en landsdekkende tjeneste underlagt NAV Servicesenter i Mo i Rana. Den har som mål å nå ut til flest mulig med økonomiske bekymringer/problemer før det går for lang tid og før man mister kontrollen. 800GJELD kommer i tillegg til kommunens gjeldsrådgivning.

Ring 800 45 353 eller send mail til 800gjeld@navn.no
Gratis for brukere som ringer fra fasttelefon. Hvis du ringer fra mobil får du tilbud om å bli oppringt

Kartlegging

Alvorlighetsgrad på økonomiske problemer må avdekkes så tidlig som mulig for å bestemme hvilke tiltak som skal settes inn. Det må også avklares hva som faller inn under økonomisk rådgivning og kan/bør behandles av den kommunale rådgivningstjenesten.

Du kan selv sjekke din gjeldssituasjon ved å sende en gjeldsforespørsel til inkasso.no.

Klassifisering

Økonomiske problemer blir klassifisert i tre ulike tiltaksnivå som beskriver graden av betalingsproblemer.

DISPONERINGSPROBLEM

Beskrivelse

Situasjonen krever normalt bare tiltak fra bruker. Bruker har i utgangspunktet en akseptabel betalingsevne, men har likevel kommet på etterskudd med regninger og økonomiske forpliktelser. Bakgrunnen for problemene kan være feilprioriteringer, uventede utgifter og andre forhold som kan løses ved nødvendig kursendring hos bruker.

Kjennetgen og tiltak

 • Akseptabel betalingsevne
 • Informasjon, råd og veiledning
 • Behandles av veileder ved første gangs henvendelse, eller som et tillegg til annen agenda
LETTERE GJELDSPROBLEM

Beskrivelse

Situasjonen krever normalt lette tiltak på kreditorsiden uten risiko for at kreditor lider tap.  Bruker er normalt ute av stand til å oppfylle  sine økonomiske forpliktelser “for tiden”, men forholdet mellom inntektsevne og gjeld tilsier at bruker vil være betjeningsdyktig innen overskuelig framtid. Typiske årsaker er arbeidsledighet, sykdom og omstilling etter samlivsbrudd.

Kjennetegn og tiltak

 • Midlertidig betalingsudyktig
 • Økonomisk rådgivning og enkle gjeldsforhandlinger
 • Behandles i individuelt møte med økonomisk rådgiver
TUNGT GJELDSPROBLEM

Beskrivelse

Situasjon hvor det er betydelig misforhold mellom inntektsevne og gjeld, og hvor betjeningsevne ikke ser ut til å kunne oppnås i overskuelig framtid. Det er ofte tyngre årsakssammenhenger bak problemene som  tap på bolig, tap på næringsvirksomhet, spilleavhengighet, rus og opptak av forbruksgjeld. Disse årsakene  er ofte kombinert med de som er nevnt under “lettere gjeldsproblem”.

Kjennetegn og tiltak

 • Massivt mislighold over tid
 • Medfører tap hos kreditorer
 • Varig betalingsudyktig
 • Gjeldsforhandlinger
 • Behandles av gjeldsrådgiver

KONTAKTINFORMASJON

NAV Røros, Os og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Gjeldsrådgivere
Wenche Jensen Epseth
Tlf.nr. 45833059

 

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag og fredag kl. 10.00 – 14.00 og onsdag 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

X