Om Varsling24

Om Varsling24

Holtålen kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

SIST OPPDATERT: 18.03. 2021 - 14:32

Holtålen kommune benytter Varsling 24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post.

Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon. Meldingen sendes som SMS til mobiltelefon og epost til alle innbyggere over 16 år i en husstand og alle kontaktpersoner i en bedrift.

Alle enheter i et borettslag/sameie blir også varslet. Forutsetningen er at beboerne er oppført i Folkeregisteret med riktig adresse og at de har kontaktinformasjon i Kontaktregisteret.

I enkelte tilfeller sendes også en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemeldingen bli oversatt fra «tekst til tale». På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:

1 – for å bekrefte at du har oppfattet meldingen,
9 – dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Når sender kommunen ut informasjon via Varsling 24?

Kommunen informerer innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved koking av vann, vannavstengning, stengte veier, evakuering, vaksinasjon, andre generelle servicemeldinger eller hendelser som krever rask informasjon til alle innbyggere.

Hvordan finner vi deg?

Varsling 24 benytter ulike registre for å identifisere og innhente kontaktinformasjon for innbyggere i en husstand og kontaktpersoner i en bedrift.

Privatpersoner

Informasjon om privatpersoner hentes fra Folkeregisteret til Skattedirektoratet. Kontaktinformasjon blir hentet fra det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet.

Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og epostadresse i dette kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.

Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger på norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Bedrifter

Informasjon om bedrifter hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved varsling av bedrifter benytter bedriftens forretningsadresse. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra varslingsadressene som bedriften selv oppgir i Altinn-portalen.

Bedriften kan oppdatere kontaktopplysninger på altinn.no

Merk: Bedrifter med flere adresser bør registrere alle kontoradressene som underenheter i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å bli varslet på riktig adresse ved en utsendelse fra kommunen.
For mer informasjon, se brreg.no/bedrift/virksomhet

Tilleggsregisteret

Tilleggsregister kan benyttes av både privatpersoner og bedrifter som ønsker å motta varsler på en annen adresse enn den adressen som er oppført i de offenlige registrene. For mer informasjon om hvordan du registerer oppføringer i Tilleggsregisteret, se varslemeg.no

Matrikkel

Ved varsling av hjemmelshavere, dvs. eier av eiendom, innhentes informasjon fra det nasjonale eiendomsregisteret «Matrikkel». Alle hjemmelshavere for en eiendom blir varslet. Dersom eiendommen har festehavere, er det fester som blir varslet. Kontaktinformasjon innhentes fra de sammekontaktregistrene som ved varsling av husstand og bedrift.

Ved varsling av fritidseiendommer vil Varsling 24 sende melding til hjemmelshaver/fester av fritidseiendommer med følgende boligkoder i Matrikkel:

161 – Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.)
162 – Helårsbolig benyttet som fritidsbolig
163 – Våningshus benyttet som fritidsbolig

I 2021 blir det tatt inn 2 nye boligkoder fra Matrikkel

171 – Seterhus, sel, rorbu o.l.
172 – Skogs- og utmarkskoie, gamme

 

Har du ikke blitt varslet?

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til innbygere alle som er registrert med bostedsadresse i Folkeregisteret og henter kontaktopplysninger fra Kontaktregisteret.

Sjekk at din informasjon er korrekt i registrene:

 1. Er du folkeregistrert på din adresse? skatteetaten.no/person/folkeregister
 2. Har du oppdatert din kontaktinformasjon? norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Bedrifter må sjekke at informasjon er korrekt i registrene:

 1. Enhetsregisteret: Bruk evt samordnet registermelding for å endre adresseinformasjon
 2. Se informasjon etter innlogging på AltInn portalen: altinn.no

Hva kan du gjøre?
Har du feil opplysninger er det ditt ansvar å oppdatere registrene. Varsling 24 har ingen tilgang til å gjøre oppdateringer på vegne av privatperson eller bedrifter.

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
Varsling 24 sender ikke melding til innbyggere som har såkalt «hemmelig nummer». Hvis du likevel ønsker å få varsel fra din kommune, må du registere en tilleggsoppføring på varslemeg.no . Her kan du krysse av for «hemmelig nummer» for å skjule informasjon fra varslingsloggen i Varsling 24.

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?
Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

Har du behov for tilleggsoppføringer?

Det kan være flere grunner til å registrere en oppføring i Tilleggsregisteret

Har din bedrift behov for varsling til andre telefoner enn de som står oppført i de offisielle registerne?
Er du pårørende og har du eldre foreldre som ikke har oppføring i Kontaktregisteret?
Bor du på et annen adresse enn den som står i Folkeregisteret?

Du finner mer informasjon om Tilleggregisteret på varslemeg.no

For privatpersoner

 • Gå til varslemeg.no
 • Under «Tilleggsoppføring» klikker du «Legg til ditt telefonnummer»
 • Følg instruksjonene som blir gitt der
 • Legg til ny oppføring. Velg privat, oppgi adresse og kontaktinformasjon

For bedrifter

 • Gå til varslemeg.no
 • Under «Tilleggsoppføring» klikker du «Legg til ditt telefonnummer»
 • Følg instruksjonene som blir gitt der
 • Legg til ny oppføring. Velg bedrift, oppgi adresse og kontaktinformasjon

Spesielt for sårbare virksomheter
For sårbare virksomheter, dvs bedrifter som er avhengig av vann og vannkvalitet, for å drive sin virksomhet. Eksempler på denne type virksomheter:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og kaféer

Her må du velge en «gruppe». Dette vil sikre at du blir prioritert mottaker ved utsendelse av varsling fra kommunen. Mao. du vil være blant de første som mottar melding ved en hendelse.

Merk: Du er selv ansvarlig for de opplysninger som registreres i Tilleggsregisteret. Om du eller din bedrift flytter er det ditt ansvar å oppdatere Tilleggregisteret. Dersom du flytter til en annen kommune, husk å sjekke om din nye bostedskommune benytter Varsling 24.

Om du bytter e-postadresse eller får nytt mobilnummer er det også ditt ansvar å oppdatere Tilleggregisteret.

Ofte stilte spørsmål ang. varslingssystemet

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som «tekst til tale». På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 – for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 – dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvalting» på riktig adresse er alt i orden. Denne oppføringen gjelder for den adressen du er registrert med i Folkeregisteret.

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her:

http://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon


Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for «hemmelig nummer».


Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

 • Under «Tilleggsoppføring» klikker du «Legg til ditt telefonnummer».
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send».
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

 

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

 

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

 

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

 • Under «Tilleggsoppføring» klikker du «Legg til ditt telefonnummer».
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send».
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.
Varslingstjeneste

Kontaktinformasjon:

Servicetorget
Tlf.: 72 41 76 00
epost@holtalen.kommune.no

X