Blog

Aktuelt, Nyheter

Slamtømming 2022 – status

Det gjenstår fortsatt en del slamtømming i Holtålen Kommune.

Entreprenør er på saken og holder på til alle er tømt.

X