Blog

Aktuelt, Nyheter

Forskrift om forbud mot å slippe okser på beite

Landbrukskontoret i Midtre Gauldal kommune ønsker å orientere nabokommunene om deres lokale forskrift.  Forskrift om forbud mot å slippe okser på beite, Midtre Gauldal kommune, Trøndelag – Lovdata

Forskriften har som hensikt å forhindre tyvparring på utmarksbeite i sambeiteområder. Tyvparring kan ha svært uheldige konsekvenser og føre til dyretragedier. Det er mulighet for å søke dispensasjon fra forskriften, og dette kan innvilges hvis det gjøres tiltak, eller at det sannsynliggjøres at besetningen beiter alene.

Dette gjelder også hanndyr under 6 måneder som kommer fra andre kommuner og inn til Midtre Gauldal kommune.

For besetningseiere hvor dette kan forekomme, oppfordrer vi og lese mer på Midtre Gauldals nettsider, eller ta kontakt med Oline Hoston-Nannestad på tlf. 90 60 59 25.

X