Blog

Oppstart for ordinære tømminger blir i månedsskiftet august/september.

Anlegg med årlig tømming der ordinær oppstart kommer for sent på året blir tømt før dette, i den forbindelse så kan andre anlegg også bli tømt før ordinær oppstart for å unngå kjøring med halvfulle biler.

Minner om at anleggene SKAL gjøres klar for tømming. Eksempelvis rydding av busker og kratt, som eventuelt har vokst opp siden forrige gang, eller har veien fram til anlegget fått hard medfart siden sist?

Se tømmelista her…

X