Blog

Aktuelt, Nyheter

Endelig rekkverk på Vondgrovsvegen

Trafikksikkerhetsutvalget fikk et overraskende besøk av Oskar Sletten på dagens møte.

I glede over at det endelig har kommet 5 rekkverk på Vondgrovsvegen, tok han turen med kake til medlemmene.

Arbeidet startet allerede i 2015 med en henvendelse fra Oskar om at det manglet rekkverk på Vondgrovsvegen. Den gangen ble det økonomi til kun ett rekkverk ved Engan.

Da nåværende trafikksikkerhetsutvalg etterlyste innspill til revidering av trafikksikkerhetsplanen, kom det en ny henvendelse fra Oskar om at det skulle vært 4 rekkverk til på Vondgrovsvegen. Dette ble satt som 1. prioritet i Trafikksikkerhetsplanen, og da det ble mulig å søke midler til trafikksikkerhetstiltak fra Fylkeskommunen, ble søknad sendt inn.

Kostnadsoverslag på disse rekkverkene tilsammen lå på ca. 500.000 kr, og støtte Fylkeskommunen ble innvilget med 200.000 kr.

Formannskapet vedtok i sak 92/21 følgende:
«Omsøkte trafikksikkerhetstiltak på Vongrovsvegen gjennomføres som omsøkt.
Prosjektet finansiers med tilskudd og omdisponering på kommunens
investeringsbudsjett i 2021.»

Dermed var finansieringen i orden, og det etterlengtede rekkverket kunne settes i bestilling.

Vi gleder oss sammen med brukerne av Vondgrovsvegen over at dette nå er blitt en betydelig mer trafikksikker veg.

 

 

X