Blog

Aktuelt, Nyheter

Capella Minerals søker to personer som kan bistå under sommeraktivitetene i området rundt Kjøli gruber

Capella Minerals søker en entusiastisk tekniker for å hjelpe til med prospektering for Capella Minerals.
Jobben krever en person som er i god fysisk form for å gå i ujevnt terreng, og samle jordprøver i følge selskapets instruksjoner.

Vi søker to personer fra Holtålen som kan bistå oss under sommeraktivitetene i området rundt Kjøli gruber.

Vi søker deg som:

 • Liker å være ute i felt.
 • Er i god nok fysisk form for å jobbe lange dager utendørs.
 • Kan kjøre bil (viktig for sikkerhetsårsaker)
 • Snakker engelsk (medium nivå)
 • Gjerne har noe kunnskap om hvordan man bruker PC/iPad/GPS enheter.

Vil kan tilby:

 • Et morsomt arbeidsmiljø med et dynamisk internasjonalt team.
 • Vi kompenserer deg for lunsj og mat i felt.
 • Vi kan også potensielt tilby muligheten til å jobbe langsiktig som samfunnstalsmann/felt tekniker.

Send søknad til: info@capellaminerals.com

 

English Version

 • Happy to be in the field.
 • Physically capable of working long hours outdoors.
 • Able to drive a car (important for safety purposes)
 • Speak English (medium level).
 • Ideally some knowledge about how to use computers/ipads/GPS units.
 • We provide a fun work environment with a dynamic international team.
 • We compensate for lunch and food in the field.

We can potentially provide the opportunity to work long term as a community spokesperson/field technician

X