Blog

Aktuelt, Nyheter

Gebyr for feiing av fritidsbolig

På grunn av feil i vårt system så har det ikke blitt sendt ut gebyr på feiing av fritidsbolig tidligere i 2022. Derfor kommer dette nå som en enkelt faktura.

Fra 2023 vil dette gebyret komme inn på ordinær terminkjøring.

Den 1.1.2016 kom det nye lovkrav (ny forskrift om brannforebygging). Den nye forskriften krever blant annet at kommunene skal føre tilsyn og feiing på fritidsboliger på lik linje med boliger.

I Holtålen har det tatt litt tid å innføre feiing av fritidsboliger. Årsaken til dette er at Holtålen har kjøpt feiertjenesten av Røros kommune. Derfor var det i flere år 0,- i feiegebyr for fritidseiendommer. Nå har imidlertid Røros begynt å fakturere for dette, og Holtålen må i år begynne å belaste fritidseiendommer for kostnaden med feiing av disse.

Feiegebyret for 2022 ble satt til 400,- + MVA, altså 500,- kroner. Beklageligvis har det skjedd en glipp da Gebyrregulativet ble laget, og punktet for feiing av fritidseiendommer ble ikke oppdatert fra 2021, da det var 0,- i feiegebyr. Grunnlaget for utfakturering i økonomisystemet ble da heller ikke oppdatert, slik at hele feiegebyr blir fakturert til eierne av fritidseiendommer nå i november.

Gebyret er ikke en betaling for utført feiing og tilsyn, men et gebyr kommunen ilegger med bakgrunn i Forskrift om brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. Størrelsen på gebyret styres etter selvkostprinsippet, dvs at gebyret skal dekke det det koster å drive tjenesten. Se mer informasjon her!

Vi må bare beklage at det har blitt gjort feil med å overføre informasjonen fra Kommunestyresaken til Gebyrregulativet, slik at selve utfakturering kom på en gang nå i november. Det er sørget for at noe lignende ikke skjer for 2023. Og fra 2024 er det meningen at Røros også skal ta operativt ansvar for selve faktureringen av feiegebyret, og du vil da få faktura direkte fra den interkommunale feieavdelingen i Røros kommune.

Ref.: Vedtak gjort i kommunestyret 30.11.2021
https://holtalen.kommune.no/wp-content/plugins/api-plugin/download.php?file=1011274  (se side 7).

 

Alle dokumentene finner du også på vår hjemmeside under politisk møtekalender:

Politisk møtekalender – Holtålen kommune (holtalen.kommune.no)

Gebyr for feiing av fritidsbolig – Holtålen kommune (holtalen.kommune.no)

Når det gjelder konkrete spørsmål om feiing av fyringsanlegget på din eiendom så må det besvares av Røros kommune tlf. 724 19 400

 

X