Blog

Holtålen kommune har et eget nydyrkingsfond med egne retningslinjer.

Se disse ved å klikke HER….   

Herved inviteres landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift til å søke. Søknadsfristen settes til 1. november 2021.
Søknaden må være i tråd med retningslinjene, og disse må leses godt før søknad sendes inn. Spesielt viktig at punkt 5 i retningslinjene er oppfylt ved innsendelse av søknaden.

Søknad sendes til Holtålen kommune slik;

Per post med adressen;                Helsetunet 7, 7380 Ålen

E-post med adresse;                      epost@holtalen.kommune.no

 

Hvis noe er uklart – ta kontakt med Olve Morken.

 

X