Blog

Aktuelt, Nyheter

GPS-merkeprosjekt på elg i deler av Trøndelag

Informasjon om det pågående GPS-merkeprosjektet på elg i deler av Trøndelag

Norsk institutt for naturforskning (NINA) informerer om elgprosjektet som pågår i Trøndelag. En viktig del av prosjektet er data innsamlet fra GPS-merkede elger. Elgene er merket i perioden 2017-2021 i kommunene Selbu, Tydal, Trondheim, Stjørdal og Meråker. På grunn av at flere av disse elgene nå oppholder seg hele eller deler av året i Midtre-Gauldal og Holtålen, ønsker NINA å informere i større grad enn tidligere om prosjektet. Kartet under viser elgenes sist innsendte posisjon pr. 31. august 2021.

NINA har opprettet en prosjektside med litt info om prosjektet, https://www.nina.no/tronderelg. På denne siden finnes blant annet en liste med koblingen mellom elgenes nummer på www.dyreposisjoner.no og nummeret som står på elgenes halsbånd. Alle som vil kan registrere seg på www.dyreposisjoner.no og selv følge elgenes bevegelser. Det krever ingen godkjennelse, men kun at man registrerer seg med e-post som brukernavn, og selv velger et passord. Deretter kan man gå inn å se på dyrenes posisjoner.

Det er nå 32 elgkyr og 14 elgokser med funksjonelle halsbånd/sendere. I tillegg kan det dukke opp dyr elger som kun har øremerke (dvs. elger som har mistet halsbåndet).

29 av elgkyrne ble observert i juni/juli. 13 hadde enkeltkalv og 4 hadde tvillinger. Dere kan lese litt mer om dette her: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/undersoker-fodsel-og-dod-hos-elgkalver

I prosjektet har NINA ellers et mål om å lære mer om blant annet følgende:

 • Områdebruk
  • GPS: Sesongvandringer, utvandring av ungdyr, stedstrohet over mange år.
 • Kalveproduksjon
 • Voksendødelighet utenom jakt
 • Kalvedødelighet første leveår
 • Helsestatus
  • F.eks. innvollsparasitter, elgbrems, flåttbårne patogener
 • Skrantesjuke

 

GPS-merkede elger og jakt

NINA ønsker helst at de GPS-merkede elgene (som går med halsbånd) ikke blir skutt under jakta. Men det er ikke ulovlig å skyte en merka elg. Dersom det skjer, ønsker NINA å få beskjed på telefon eller e-post, og ber om en del opplysninger og prøver. I første rekke vil det si:

 1. Å få opplysninger og fellingsdato og kommune/sted/jaktfelt og alle andre opplysninger som kan registreres på merkelapp for hjortevilt (slaktevekt m.m.). Det vil si de samme opplysningene som kan registreres for en felt elg på settogskutt-appen.
 2. At det avtales hvordan halsbåndet kan leveres inn til NINA.
 3. NINA vil ha den ene halvdelen av underkjeven med alle fortennene slik at de kan aldersbestemme elgen ved å lage tannsnitt.
 4. Om mulig vil NINA gjerne at det tas en møkkprøve fra dyrets tarm (som kan holdes fryst inntil prøven kan leveres til NINA).
 5. Hvis dere tar bilder av elgen tar NINA gjerne i mot det. Det er fint for å ha noen bilder som kan benyttes i rapporter og/eller til nettsider.
 6. Her ligger et sett merkaelg-skjema. Dersom dere ser merka elger under elgjakta setter NINA stor pris på om dere fyller ut og sender inn dette. Det er også nyttig for NINA å vite at dere ikke har observert noen merka elger. Så det aller beste er om skjemaet leveres uansett.  Dere skriver da bare på skjemaet at dere ikke har sett noen merka elger.
 7. NINA ønsker de samme opplysningene dersom dere feller en elg som kun har øremerker. Det står da et nummer på øremerke.
X