Blog

Aktuelt, Nyheter

Landbrukstreff 28. mars i Ålen

Holtålen kommune inviterer til landbrukstreff med hovedtema utmarksbeiteressursene i Holtålen.

For mer info klikk her…

Det blir også litt kommunal informasjon og god tid til for å ta en prat med kolleger, nabo’n m.fl.

Velkommen!  

 

X