Blog

Aktuelt, Nyheter

Kunngjøring: Vedtatt del av detaljreguleringen for Eggavegen – Ålen skisenter

Kommunestyret i Holtålen vedtok i møte den 15.06.2022 sak 15/22 en del av detaljreguleringen for Eggavegen – Ålen skisenter.

Området omhandler eiendommen til Ålen Invest as GID 24/8. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av ny fritidsbebyggelse ved Ålen skisenter.

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra denne kunngjøringen.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig til Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen eller epost@holtalen.kommune.no

Plandokumentene kan sees her:

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Konsekvensutredning

ROS-analyse

 

X