Blog

Aktuelt, Nyheter

Skogrydding fiberutbygging Telenor

Trøndelag fylkeskommune, Holtålen kommune og Telenor skal bygge ut fiber i Holtålen kommune. I forbindelse med dette må det foretas en del skogrydding i forkant av opphenging av ny fiberkabel. Det er sendt ut sms til de fleste grunneiere hvor det skal ryddes/hogges, men dessverre har det ikke vært mulig å finne kontaktinformasjon til alle sammen.

SMS som ble sendt ut var følgende:

Trøndelag fylkeskommune og Holtålen kommune skal i samarbeid med Telenor bygge ut fiber i Holtålen kommune.
I forbindelse med utbygging vil det foretas vedlikehold/rydding av stolpetrase langs eksisterende stolpekurser på/ved din eiendom. Dette som forberedelser til opphenging av fiberkabel. Det kan dermed være at noen større trær som er i veien for luftkabeltraseen blir fjernet. Ber om at dere tar kontakt med Olav Nygård fra Trøndelag Tre og Landskapspleie på tlf. 951 52 700 dersom dere har praktiske spørsmål rundt skogryddingen. For andre spørsmål kan dere kontakte meg på tlf. 970 11 515 eller på epost per-egil.samdahl@oneco.no  Med vennlig hilsen Per Egil Samdahl/Oneco Networks.

 

Oneco Networks sender også sms til grunneiere hvor vi skal grave, der vi ber om at de signerer Telenors grunnrettsavtale.

Signeringen av grunnrettsavtalen foretas med BankId.

I disse dager med mye «phishing» og andre typer svindel pr sms har vi forståelse for at folk er skeptiske, men vi kan forsikre at dette ufarlig.

SMS som sendes ut vil være følgende (se bort fra tekst som starter og slutter med % da dette er punkter som er spesifisert for hver enkelt grunneier.

Ved spørsmål ta kontakt med OneCo Networks.

Per Egil Samdahl
Teamleder
OneCo Networks AS

Tel.: +47 970 11 515
per-egil.samdahl@oneco.no
https://oneco.no/

X