Barnehageplass

Søknad om barnehageplass

Holtålen kommune har et hovedopptak i året med søknadsfrist 1.mars.

På denne siden finner du søknadsskjema.

SIST OPPDATERT: 25.04. 2017 - 14:02

Opptak av barn

Ønsker du barnehageplass i løpet av barnehageåret 2017/2018 må du søke innen 1. mars 2017.
Det vil si: Nytt barnehageår starter 1.august 2017, men ønsker du en annen oppstartdato som for eksempel 01.01.2018 må det også søkes innen 1. mars 2017.

De som allerede har plass, men ønsker endring i oppholdstid må sende ny søknad innen fristen 1. mars. Endringene gjøres via søknadskjema.

Kommunen tilbyr 3, 4 og 5 dager per uke.

Du kan lese mer om opptak av barn i Vedtekter for kommunale barnehager.

Spørsmål om opptak rettes til barnehagerådgiver Lise Jacobsen.

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsestiden er en måned. Det kreves ordinær betaling i oppsigelsestiden.

Kontaktinformasjon

Barnehagerådgiver
Lise Jacobsen
Telefon 72 41 79 95
lise.jacobsen@holtalen.kommune.no

X