Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet

Holtålen kommune har en råd- og veiledningstjeneste som kan bistå deg i situasjoner hvor det er et betydelig misforhold mellom inntektsevne og gjeld.

SIST OPPDATERT: 10.04. 2017 - 11:16

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til personer som trenger opplæring og arbeidstrening for å komme i arbeid og aktivitet, og som har behov for individuell oppfølging og hjelp på veien.

Deltagere i programmet mottar kvalifiseringsstønad.

Søknad om deltagelse i Kvalifiseringsprogrammet fremmes til NAV-kontoret.

Nyttige lenker

  • Kvalifiseringsprogrammet KVP

KONTAKTINFORMASJON

NAV Røros og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33
www.nav.no

Fagansvarlig
Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Åpningstid: Mandag, onsdag, fredag kl. 10-14

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus.

X