Blog

Aktuelt, Nyheter

Vil du være valgmedarbeider?

Har du lyst til å delta i et viktig samfunnsoppdrag? Er du nøyaktig og serviceinnstilt?
Da er dette kanskje noe for deg. Vi søker etter valgmedarbeidere som kan arbeide på valgdagen 13. september.

Åpningstid i valglokalene:
Haltdalen 09:00 – 19:00
Ålen 09:00 – 20:00

Arbeidstid utover åpningstid må påregnes.

I hovedsak vil arbeidsoppgaver bestå av å
• registrere velger elektronisk
• fylle på stemmesedler i valgavlukkene
• vise/veilede velgere til avlukker og registrering
• holde orden i valglokalet
• telle stemmesedler på valgdagene
• hjelpe til å påse at smittevern overholdes
• rydding i lokalet

Vi bruker det nasjonale valgsystemet EVA, og dette stiller noe krav til datakunnskaper.
Alle valgmedarbeidere vil få en obligatorisk opplæring. Der går vi gjennom de ulike arbeidsoppgavene, datasystemet EVA, lovverk mm.

Hvem kan være valgmedarbeider?
Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat.

Derfor stilles det krav til at du for å jobbe som valgmedarbeider må:
• Være nøyaktige og kunne jobbe under press
• Følge arbeidsbeskrivelser
• fylle 18 år i løpet av 2021.
• ha grunnleggende datakunnskaper.
• ha Bank-ID for å kunne logge på EVA.
• Kunne delta på obligatorisk opplæring (1 kveld) i forkant av valgdagene
• Du kan ikke være valgmedarbeider hvis du står oppført på en valgliste til stortingsvalget fra valgdistrikt Trøndelag.

E-læring:
Alle valgmedarbeidere må også gjennomføre E-læring hos Valgdirektoratet med disse kursene:
Generelle prinsipper for stemmegivning.
Stemmemottaker på valgting – elektronisk manntall.
På slutten av hvert kurs kan det skrives ut diplom for gjennomført kurs.

Lønn og godtgjørelse
Valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen får en godtgjørelse på 218 kr pr time.
Eventuelle tillegg for overtid eller ubekvem arbeidstid etter Hovedtariffavtalen. Bilgodtgjørelse/reisekostnader blir utbetalt i henhold til statens satser.
Du må gjort skattekort eller frikort tilgjengelig for Holtålen kommune i god tid før avlønning.

Søknad
Kortfattet, forenklet søknad med fullt navn, fødselsdato, adresse og kontaktinfo sendes.
E-post: katrine.ustad@holtalen.kommune.no
Tlf 476 07 362

Søknadsfrist: 13.06.2021

X