Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Spredning av husdyrgjødsel

Minner om at i perioden 1. september til 1. november kun er tillatt å spre husdyrgjødsel dersom den pløyes ned innen 18 timer.

Det skal aldri spres på snødekt eller frossen mark.

X