Blog

Aktuelt, Nyheter

Oppmålingsforretninger og koronavirus

Kartverket får henvendelser om oppmålingsforretninger og korona. Holtålen kommune benytter handlingsrommet i eksisterende regelverk, samt Kartverkets anbefaling til kommuner og landmålere.

Kartverket oppfordrer også på det sterkeste til at landmålere forholder seg til de retningslinjene som til enhver tid gis fra myndighetene og kommunale helsemyndigheter når det gjelder tiltak knyttet til koronavirus. Situasjonen og rådene har endret seg vesentlig fra Kartverket først mottok en slik henvendelse og til nå, og det endres stadig.

Kommunen skal som utgangspunkt gjennomføre sakene innen 16 uker, men har mulighet til å avtale noe annet med rekvirenten. Tidsregningen vil ikke løpe når det er gjort avtale om gjennomføring.

Les mer hos Statens Kartverk her…

 

X