Blog

Aktuelt

Fugleinfluensa: Området for «portforbudet» for fjørfe utvides

Trekkfuglene fra områder i Europa med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa er i disse dager på vei til Norge. Mattilsynet har derfor utvidet virkeområdet for «portforbudforskriften» for fjørfe til å omfatte Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord Trøndelag.

Virkeområdet utvides

«Portforbudforskriften» har til hensikt å beskytte fjørfe og fugler i fangenskap mot høypatogen fugleinfluensa. Den innfører derfor en rekke tiltak for å hindre direkte eller indirekte kontakt mellom ville og tamme fugler i et definert høyrisikoområde.

Etter endringen inkluderer dette området Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Les mer hos Mattilsynet her…

X