Blog

Aktuelt, Nyheter

Fornying og utvidelse av sentrumsnær infrastruktur

Flere har sikkert i den siste tiden lagt merke til at det pågår gravearbeider i Ålen sentrum retning skitrekket.
Det graves, sprenges og legges rør i et prosjekt som er et samarbeid mellom Ålen Vassverk og Holtålen kommune.
Bak spakene i gravemaskinen sitter dyktige og kompetente ansatte fra Entreprenør Ole P. Bakken AS.
Vann, avløp og overvann oppgraderes for å møte framtidens krav.

X