Blog

Aktuelt

Forlengelse av iverksatt fellingstillatelse for 1 bjørn – Midtre Gauldal, Holtålen, Selbu og Tydal

Midtre Gauldal kommune har 4.9.2017 søkt Fylkesmannen om en ytterligere forlengelse av tillatelsen til felling av bjørn datert 24.8.2017, forlenget i vedtak 1.9.2017. Tillatelsen er gjeldende til og med 4.9.2017. Fellingslaget har i helgen vært ute og sporet etter bjørnen, men har per i dag ikke lyktes med å felle bjørnen. Det er montert viltkamera ved sau som er drept av bjørn og fellingslaget har, i følge Midtre Gauldal kommune, siden 1.9.17 mottatt foto av bjørn ved kadaver ved tre anledninger. Siste foto er fra natt til 4.9.2017. Kommunene legger til grunn at det trolig er samme individ som har forårsaket skade i området som fortsatt oppholder seg i området, og at skadepotensialet i området fortsatt er betydelig.

Nytt vilkår 3 lyder som følger;
3.  Fellingstillatelsen gjelder i tidsrommet 23 .8.2017 til og med 8 .9.2017 kl 12:00.

Les vedtaket i sin helhet her…

 

X