Blog

Aktuelt

BOTANISK VANDRING PÅ SØLENDET NATURRESERVAT

Botanisk vandring

På mandag (2. juli) inviterer vi til ÅPEN DAG på Sølendet, med botanisk vandring rundt i naturreservatet.

Sølendet er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engeslåttlandskap, der blant annet hele 12 orkidèarter preger det spesielle kulturlandskapet. Reservatet ble oppretta i 1974 og er i dag et av Norges største sammenhengende områder med rikmyr (kalkmyr).

Om vandringen
Det blir omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen.

Frammøte klokken 12.00 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved Djupabrua, ca 3 km nord for Brekken sentrum.

Det koster ingen ting å delta.

Etter vandringen blir det servert bålkokt kaffe.

VEL MØTT!

Røros kommune
NTNU Vitenskapsmuseet
Statens naturoppsyn

Se reportasje fra fjorårets vandring på NEA RADIO:
http://nearadio.no/roros-holtalen/kultur/ida-7-koste-seg-pa-botanisk-vandring/19.17052

X