Daily Archives: 8. august 2017

Informasjon og veiledning for husdyr- og tamreineiere som mister dyr til rovvilt, og en oversikt over økonomiske ordninger. Veiledningen er utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/rovvilt-og-rovviltforvaltning/veiledning-for-dyreeier-ved-rovviltskader/id2565115/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Klima+og+milj%C3%B8-28.07.2017

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune leier ut gjennomgangsboliger til personer som selv ikke greier å skaffe seg egnet bolig. Dette er en behovsprøvd ordning og et virkemiddel for å bistå personer og familier som av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe seg bolig på egen hånd. Boligene er klare for utleie ca 1. september. 2-roms leilighet. […]

Klikk her for å lese videre

X
X