Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Her finner du informasjon om kultur, idrett og fritid her i kommunen vår. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med kulturkontoret.

SIST OPPDATERT: 08.11. 2017 - 11:42

Kultur, idrett og fritid i Holtålen kommune

Holtålen kommune har et rikt kultur- og friluftsliv og et aktivt idrettsmiljø. Det mangfoldige kultur- og idrettslivet har positiv effekt for folkehelsa. Her har vi kultur for kultur!

Oppunder Fjellbandet

Nedenfor her kommer de eldste utgitte nummer av Oppunder Fjellbandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder næring og kultur
Olve Morken
Tlf. 72 41 76 00
Mob.tlf. 950 66 677
olve.morken@holtalen.kommune.no

 

X