Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Her finner du informasjon om kultur, idrett og fritid her i kommunen vår. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med kulturkontoret.

SIST OPPDATERT: 10.02. 2017 - 14:35

Vi har et mangfoldig kulturtilbud i kommunen

Ansvaret for kulturvirksomheten i kommunen har enheten næring og kultur. Biblioteket ligger under ass. rådmann, og styres av biblioteksjefen.

Ansvarsområder:

 • Ungdommens Kulturmønstring, musikkverksted, aktivitetshus, sommerjobb for ungdom og lærlinger.
 • Kulturvern – bl.a. med drift av to museer
 • Drift av Hovet
 • Drift av folkebiblioteket
 • Samarbeid med Bygdekinoen om filmforestillinger
 • Støtte og service overfor lag og foreninger
 • Tildeling av kulturmidler
 • Ivaretakelse av kommunens interesser på alle kulturområder
 • Behandling av kultursaker – herunder tildeling av spillemidler etc.
 • Planlegging og gjennomføring av spesialoppgaver som f.eks. produksjon av bygdebøker osv.
 • Arbeide for, og samarbeide med barn og unge
 • Utgivelse av Oppunder Fjellbandet
 • Prosjektoppgaver

Haltdalen stavkirke

Kopi av Haltdalen stavkirke

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder næring og kultur
Olve Morken
Tlf. 72 41 76 00
Mob.tlf. 950 66 677
olve.morken@holtalen.kommune.no

 

X