Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Her finner du informasjon om kultur, idrett og fritid her i kommunen vår. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med kulturkontoret.

SIST OPPDATERT: 24.03. 2017 - 14:53

Kultur, idrett og fritid i Holtålen kommune

Holtålen kommune har et rikt kultur- og friluftsliv og et aktivt idrettsmiljø. Det mangfoldige kultur- og idrettslivet har positiv effekt for folkehelsa. Her har vi kultur for kultur!

Oppunder Fjellbandet

Nedenfor her kommer de eldste utgitte nummer av Oppunder Fjellbandet.

 

Haltdalen stavkirke

Kopi av Haltdalen stavkirke

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder næring og kultur
Olve Morken
Tlf. 72 41 76 00
Mob.tlf. 950 66 677
olve.morken@holtalen.kommune.no

 

X