Ung kultur

Ung kultur

Holtålen Kommune har mange ulike tilbud for barn og ungdom. Her skal det være mulig å både lære, delta og oppleve innenfor et bredt spekter av kultur og idrett.

SIST OPPDATERT: 26.04. 2017 - 12:24

LÆRING, DELTAGELSE OG OPPLEVELSE!

I kommunen vår er det muligheter for å være med på mange ulike aktiviteter, både innenfor det organiserte og uorganiserte kultur- og idrettsliv. Her går det an å både lære, oppleve og delta – i grunnskolen, i barnehagen, igjennom ulike organisasjoner, idrettslag, på allak’en, UKM og kulturskolen.

UKM

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Gjennom små og store kulturmønstringer har ungdom en enestående mulighet til å vise frem det de driver med og til å treffe likesinnede.
UKM er åpen for alle typer kulturaktiviteter. Det kan være at en spiller i et band, danser halling, skjærer store treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager 3-D animasjoner på PC. Om en er nybegynner eller viderekommen, spiller ingen rolle. Alle ungdommer mellom 10 og 20 år er velkommen til å delta i Ungdommens Kulturmønstring.
En jury velger ut deltakere som skal representere kommunen i Ungdommens fylkesmønstring. I fylkesmønstringa kan en bli plukket ut til å delta på Landsfestivalen.

Aktivitetshelg

Et par uker før UKM, arrangerer kulturkontoret i kommunen Aktivitetshelg for ungdom. Det tilbys kurs i flere forskjellige sjangere, og alle mellom 10 og 20 år kan melde seg på. Eksempel på kurs kan være band, tegning/maling, dans, drama, sang, film og lignende.
Dato for aktivitetshelg blir annonsert på kommunens hjemmeside, og på Facebook.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et felles råd for ungdommen i Holtålen. Ungdomsrådet skal øke ungdommens innflytelse på avgjørelser som fattes i de forskjellige politiske og administrative organer i kommunen. Dette skal føre til at avstanden mellom kommunepolitikere, kommunal administrasjon og ungdommen blir mindre.
For 2016/2017 består Holtålen Ungdomsråd av følgende medlemmer:
Marius Engan
Stine Trygstad Bakås
Eirin Storsve
Knut Jørgen Gjersvold
Sander Skogås (Nestleder)
Kristoffer Moan Furuli
Sebastian Hansen (Leder)

MOT

Holtålen kommune har siden 2001 drevet med MOT – arbeid blant ungdom.
MOT er en ideell organisasjon som jobber for et bedre oppvekstmiljø. De driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarenaer og bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet.
I 2009 gikk vi inn i en ny avtaletype med MOT, ”Lokalsamfunn med MOT”. I tillegg til å drive holdningsskapende arbeid i skolen, jobber vi nå med å integrere MOT i fritid. Dette for å få et mer helhetlig MOT – arbeid.
MOT – leder i Holtålen er Jan Håvard Refsethås. MOT – koordinator er Jørgen Nyrønning.
Besøk MOT her: www.mot.no

Fritidsklubb

Allak’en er fritidsklubben i Holtålen. Tidligere lå den i Ålen sentrum. Etter flommen i 2011 ble bygningen revet, og fritidsklubben har midlertidig tilhold i Hov skole til ny lokalisering går i orden.
Dette er ungdommenes arena, hvor de kan møtes for sosialt samvær på egne premisser. Vi har få tilrettelagte aktiviteter, men derimot muligheter til å finne på ting for den som vil.
Tilbudet er noe smalere ved midlertidig lokalisering, men vi har biljardbord, pc’er, brettspill o.l. tilgjengelig.
Aldersgrense er fra 7. klasse og oppover, og åpningsdagene er, stort sett, hver tirsdag i tidsrommet 18.00 – 21.00. Allak’en holder sommerstengt i månedene juni, juli og august.
Jørgen Nyrønning er klubbleder.
Velkommen innom!

Opplevelseskortet

Kortet som gir barn og unge gode opplevelser!

Regjeringen har et uttalt mål om å bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller, og skape et inkluderende samfunn (Meld. St.  30 2010-2011). I dag ser man ofte at familiens inntektsnivå gir tydelig utslag i hvilke aktiviteter barn deltar i.
Opplevelseskortet er et tiltak for å gi barn og ungdom i alderen 2-16 år i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i kultur- og aktivitetstilbud. I et samarbeid med NAV har Holtålen kommune og Røros kommune igangsatt Opplevelseskortet i våre kommuner. Kortet er et ubyråkratisk tiltak som er treffsikkert i forhold til målsettingen.
Kortet fungerer som et klippekort, hvor aktivitetstilbydere det er inngått avtale med fastsetter et bestemt antall klipp per kalenderår. Eieren av kortet har anledning til å ta med seg en venn eller forelder/foresatt per aktivitet/klipp. NAV administrerer korttildeling.

For mer info- ta kontakt med NAV Røros/Holtålen eller kulturkontoret på Røros eller i Holtålen. Nettside: opplevelseskortet

Musikkverkstedet

Musikkverkstedet er et eget øvingslokale for de som driver med musikk. Det er lokalisert i skolegården ved Hov skole.
I Musikkverkstedet er det øvingsutstyr tilgjengelig som dekker de fleste behov. Øvingsavgift for bruk av Musikkverkstedet er satt til 200 kroner pr. person hvert halvår.
Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet, kontakt kulturkonsulent Jørgen Nyrønning

Trygt hjem for en 50-lapp

I samarbeid med fylkeskommunen, tilbyr Holtålen kommune ordningen ”Trygt hjem for en 50-lapp”. Det vil si at ungdom mellom 15 og 22 år betaler 50 kr for drosje hjem fra fest. Ordningen gjelder uansett distanse innenfor kommunegrensa, og kveld/natt til lørdag og kveld/natt til søndag.Drosjenæringa vil ha bestillinger for hjemturen før kl 20.00 på kvelden på
tlf: 90 20 17 00.
For ytterligere informasjon kontakt kulturkonsulent Jørgen Nyrønning

Midtstuggu

Fra allak'en i Ålen.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 72 41 76 00/950 21 633

E-post: jorgen.nyronning@holtalen.kommune.no

X