Blog

SPILLEMIDLER 2022

Søknadsfristen for å søke om spillemidler for 2022 er satt til den 1. november 2021. I år er dette en absolutt frist. Da må søknaden være innsendt, og være komplett/i orden. Søknader som ikke tilfredsstiller dette eller kommer for sent inn vil bli avvist og henvist til ny søknad i 2023.

Evt. spørsmål angående spillemidlene gjøres til Olve Morken.

 

X