Gebyr

Gebyr

OM BETALINGSREGULATIVET

Flere av de aktuelle områdene er såkalte selvkostområder. Dette innebærer at kommunens kostnader skal/kan dekkes av avgiftene, og at kommunen ikke under noen omstendighet kan ha overskudd på ordningene.

SIST OPPDATERT: 19.01. 2017 - 23:21
Eiendomsskatt

Det er i Holtålen Kommune innført eiendomsskatt på alle eiendomstyper. Alle eiendommer er besiktiget og taksert. De aller fleste eiendommer ble besiktiget i 2010, og etter denne tid er det løpende besiktigelser over nye og endrede eiendommer som er foretatt.
For året 2017 er de vedtatt promillesatser 5 promille på bolig, landbruk og fritidseiendommer og 7 promille på næringseiendommer og verker og bruk.

Gebyrregulativet finner du her…

Kemnerkontoret

Holtålen har felles kemnerkontor med Røros.

Kontoret finner du på Røros i Veksthuset, Tollef Bredals vei 13.

Kemner Tor Erik Hårstad
Tlf. 72 41  94 30

Saksbehandler Karstein Eid
Tlf.: 72 41 9 426

Saksbehandler Laila Risan
Tlf.: 72 41 94 31

Gebyrregulativet for Holtålen kommune 2017

Klikk på bildet under og åpne gebyrregulativet som pdf.

Klikk her og last ned betalingsregulativet som pdf

Klikk her og last ned betalingsregulativet som pdf

Kontaktinfo regnskapsavdelingen

Sentralbord:       906 67 922

epost: regnskap@holtalen.kommune.no

 

Leder for interkommunalt regnskapskontor
Stein Erik Stubmo
tlf. 924 88 030

Konsulent Arnt Maurbakk
Tlf.: 72 41 76 36

Konsulent Tone Aasen
Tlf.: 916 19 527

Konsulent Rutt Eli Brynhildsvoll
Tlf.: 915 70 894

Konsulent Anne Britt Østgård
Tlf.: 915 96 719

Konsulent Vilde Buvarp
Tlf.: 916 02 304

Konsulent Siri Tangstad
Tlf.: 915 95 185

Konsulent Egle Dobiliauskiene
Tlf.: 915 95 426

X