Barn, unge og utdanning

Barn, unge og utdanning

Holtålen kommune har fokus på et trygt og godt lokalsamfunn med gode skoler og barnehager, samt et allsidig aktivitetestilbud.

SIST OPPDATERT: 28.11. 2017 - 18:12

Dette tilbyr vi i Holtålen kommune:

Det finnes to barnehager, en i Ålen og en i Haltdalen. Elvland barnehage i Ålen har satsningsområde natur og kultur. Barnehagen i Haltdalen er tilknyttet Haltdalen oppvekstsenter og har lek som satsningsområde.

Det er to skoler i kommunen. Hov skole i Ålen er en barne- og ungdomsskole (1. -10. trinn). Haltdalen oppvekstsenter er en barneskole med små- og mellomtrinn (1. – 7. trinn). Begge skolene har et SFO-tilbud.

Kommunen har en veletablert kulturskole med et bredt tilbud.

Holtålen kommune har egen voksenopplæring som ligger sentralt i Ålen.

Helsestasjonen gir tilbud til både barn og unge.

Barnevern og PPT er interkommunalt sammen med Os og Røros.

Du finner mer informasjon om de ulike tjenestetilbudene ved å klikke på menyen til venstre.

Kontaktinformasjon:

Hov skole
Enhetsleder Ann Iren Heksem
Tlf: 72 41 76 41
Ann-iren.heksem@holtalen.kommue.no

Haltdalen oppvekstsenter
Enhetsleder Jorun Engan
Tlf: 72 41 63 64
Jorun.engan@holtalen.kommune.no

Elvland natur og kulturbarnehage
Leder Tone Trygstad Bakås
Tlf: 72 41 55 24
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Voksenopplæringen
Enhetsleder Aagoth Johanne Moe
Tlf: 72 41 76 09
Aagoth.moe@holtalen.kommune.no

Kulturskole
Enhetsleder Pancho Panchev
Tlf: 72 41 76 50
Pancho.panchev@holtalen.kommune.no

Helsestasjon/skolehelsetjenest
Ledende helsesøster Trude Skott
Tlf: 72 41 76 96 / 91 74 05 47
trude.skott@holtalen.kommune.no

Barneverntjenesten i Røros, Os og Holtålen
Virksomhetsleder Nina Alice Hjelle
Tlf: 72 41 94 42
nina.hjelle@roros.kommune.no

Kulturkonsulent
Jørgen Nyrønning
Tlf.: 72 41 76 88
Jorgen.Nyronning@holtalen.kommune.no

X