Kirke

Kirke

Den norske kirke har 3 sokn og menigheter i Holtålen kommune. Ålen sokn, Hessdalen sokn og Haltdalen sokn. Vi har 4 kirker og 1 kapell. Ålen kirke, Hessdalen kirke, Haltdalen kirke, Haltdalen Nye Stavkirke og Aunegrenda kapell.

Du møter prest,kirkeverge, kirketjenere og sekretær på kirkekontoret i 2. etg på Ålen Senter.

SIST OPPDATERT: 21.03. 2019 - 13:35

ÅLEN KIRKE

Ble ferdig bygget i 1881 og har 526 sitteplasser.

Hessdalen kirke

HESSDALEN KIRKE

Hessdalen kirke ble ferdig bygget i 1940 og har 186 sitteplasser.

Haltdalen kirke

Haltdalen kirke og Haltdalen stavkirke

HALTDALEN KIRKE

Haltdalen kirke ble ferdig bygget i 1881 og har 300 sitteplasser.

 HALTDALEN NYE STAVKIRKE

Stavkirka stod ferdig sommeren 2004. Den ble plassert mellom hovedkirka og den gamle kirkegården i Haltdalen. Den tilhører en egen stiftelse og har 45 sitteplasser.

Aunegrenda kapell

AUNEGRENDA KAPELL

Kapellet ble ferdig bygget i 1952, den har 120 sitteplasser og er en egen stiftelse.

BLOMSTERFOND

Blomsterfondene brukes til forskjønnelse av kirkene og kirkegårdene. Blanketter får du i Haltdalen sparebank og på Ålen kirkekontor.

Haltdalen blomsterfond: 4355.35.01084
Hessdalen blomsterfond: 4355.14.71714
Ålen blomsterfond: 4355.14.54011

Våpenhuset Ålen

ÅPNINGSTIDER KIRKEKONTORET

Mandag: 09.00-15.00
Tirsdager : 09.00-15.00
Onsdager: 09.00-15.00
Torsdager: 09.00-15.00
Fredager: stengt

KONTAKTINFORMASJON
Ålen kirkekontor
Graftåsvegen 9
7380 Ålen

Vikarprest Örjan Swenberg
Tlf: 72 40 53 30/40622348
soknepresten.holtalen@gauldalen.no

Kirkeverge Gerd Jorunn Bjørgård
Tlf: 72 40 53 30/95170843
kirkeverge.holtalen@gauldalen.no

Sekretær Solveig Margrete Grønli Blanco
Tlf: 72 40 53 30/91792335
sekreter.holtalen@gauldalen.no

Organist Nikolay Anguelov Kostov
Mob: 95 15 56 41

Kirketjener Rolf Rønning
Mob: 90 19 03 42

Kirketjenere Harald Aasen
Mob: 90 87 65 65

Leder Holtålen kirkelige fellesråd
+Leder Ålen menighetsråd
Helge Aasen
Mob: 41603532
helge.aasen@gauldalen.no

Leder Haltdalen menighetsråd
Jorunn Ranøien
Mob: 41666139
jranoien@hotmail.com

Leder Hessdalen menighetsråd
Kjell Magnar Hegseth
Tlf: 72416114

Redaksjonen Menighetsbladet
Solveig Margrete Grønli Blanco, Irene Skårdal,
Jorunn Ranøien, Marit Ingeborg Hegseth

X