Kirke

Kirke

Den norske kirke har 3 sokn og menigheter i Holtålen kommune. Ålen sokn, Hessdalen sokn og Haltdalen sokn. Vi har 4 kirker og 1 kapell. Ålen kirke, Hessdalen kirke, Haltdalen kirke, Haltdalen Nye Stavkirke og Aunegrenda kapell.

Du møter prest,kirkeverge, kirketjenere og sekretær på kirkekontoret i 2. etg på Ålen Senter.

SIST OPPDATERT: 19.08. 2019 - 12:41

ÅLEN KIRKE

Ble ferdig bygget i 1881 og har 526 sitteplasser.

Hessdalen kirke

HESSDALEN KIRKE

Hessdalen kirke ble ferdig bygget i 1940 og har 186 sitteplasser.

Haltdalen kirke

Haltdalen kirke og Haltdalen stavkirke

HALTDALEN KIRKE

Haltdalen kirke ble ferdig bygget i 1881 og har 300 sitteplasser.

 HALTDALEN NYE STAVKIRKE

Stavkirka stod ferdig sommeren 2004. Den ble plassert mellom hovedkirka og den gamle kirkegården i Haltdalen. Den tilhører en egen stiftelse og har 45 sitteplasser.

Aunegrenda kapell

AUNEGRENDA KAPELL

Kapellet ble ferdig bygget i 1952, den har 120 sitteplasser og er en egen stiftelse.

BLOMSTERFOND

Blomsterfondene brukes til forskjønnelse av kirkene og kirkegårdene. Blanketter får du i Haltdalen sparebank og på Ålen kirkekontor.

Haltdalen blomsterfond: 4355.35.01084
Hessdalen blomsterfond: 4355.14.71714
Ålen blomsterfond: 4355.14.54011

NOMINASJONSLISTE MENIGHETSRÅDSVALG 2019

ÅLEN:

1. Helge Aasen, 2. Siv Anita Kværnes, 3. Anita Engan, 4. Lucas Antonio Blanco, 5. May Britt Aasen, 6. Monica Haugen Leinsvang, 7. Jorunn Anita Kirkhus, 8. Grethe Fætten, 9. Åshild Vollan Leinsvang, 10. Ingrid Jensås, 11. Gudrun Sletten, 12. Berit Anita Hov Bremnes.

HESSDALEN:

1. Eva Øverhaug, 2. Geir Ingebrigtsvoll, 3. Marianne Hegseth, 4. Bjørn Arild Gjersvold, 5. Irene Moen, 6. Marit Hov Folde, 7. Lillian Grønås, 8. Lars Borren, 9. Lisbeth Heggen Grøtådal, 10. Leiv Forodden, 11. Ingeborg Kirstina Rønning.

HALTDALEN:

1. Therese Husebø Ranøien, 2. Bente Vårhus, 3. Ole Roger Gundersen, 4. Margit Bakka Nygård, 5. Liv Elin Aftret, 6. Kari Brennås, 7. Per Kristen Fløttum, 8. Kristin Skanke, 9. Magnus Alexander Vikås, 10. Kari Gåre, 11. Jann Rønning, 12. Anne Lisbeth Magnussen.

Våpenhuset Ålen

INNMELDING TIL DÅP

Innmeldingsskjema (WORD)

Innmeldingsskjema (PDF)

les mer under DÅP i menyen

ÅPNINGSTIDER KIRKEKONTORET

Mandag: 09.00-15.00
Tirsdager : 09.00-15.00
Onsdager: 09.00-15.00
Torsdager: 09.00-15.00
Fredager: stengt

KONTAKTINFORMASJON
Ålen kirkekontor
Graftåsvegen 9
7380 Ålen

Vikarprest Örjan Swenberg
Tlf: 72 40 53 30/40622348
soknepresten.holtalen@gauldalen.no

Kirkeverge Gerd Jorunn Bjørgård
Tlf: 72 40 53 30/95170843
kirkeverge.holtalen@gauldalen.no

Sekretær Solveig Margrete Grønli Blanco
Tlf: 72 40 53 30/91792335
sekreter.holtalen@gauldalen.no

Organist Nikolay Anguelov Kostov
Mob: 95 15 56 41

Kirketjener Rolf Rønning
Mob: 90 19 03 42

Kirketjenere Harald Aasen
Mob: 90 87 65 65

Leder Holtålen kirkelige fellesråd
+Leder Ålen menighetsråd
Helge Aasen
Mob: 41603532
helge.aasen@gauldalen.no

Leder Haltdalen menighetsråd
Jorunn Ranøien
Mob: 41666139
jranoien@hotmail.com

Leder Hessdalen menighetsråd
Kjell Magnar Hegseth
Tlf: 72416114

Redaksjonen Menighetsbladet
Solveig Margrete Grønli Blanco, Irene Skårdal,
Jorunn Ranøien, Marit Ingeborg Hegseth

X