Kirke

Velkommen til Den Norske Kirke i Holtålen!

Den norske kirke har 3 sokn og menigheter i Holtålen Kirkelige Fellesråd; Haltdalen sokn, Hessdalen sokn og Ålen sokn.

Vi har 4 kirker og 1 kapell i kommunen; Haltdalen kirke, Hessdalen kirke og Ålen kirke, som tilhører sine respektive sokn, samt Haltdalen Nye Stavkirke og Aunegrenda kapell.

Du møter prest, kirkeverge, kirketjenere, sekretær og trosopplærer på kirkekontoret i 2. etg på Ålen Senter.

Det er tilgjengelig kart over gravplassene på nett og du kan finne gravplass over kjente og kjære her.

SIST OPPDATERT: 27.07. 2023 - 09:15

Haltdalen kirke

HALTDALEN KIRKE

Haltdalen kirke ble ferdig bygget i 1881 og har 300 sitteplasser.

Hessdalen kirke

HESSDALEN KIRKE

Hessdalen kirke ble ferdig bygget i 1940 og har 186 sitteplasser.

ÅLEN KIRKE

Ble ferdig bygget i 1881 og har 380 sitteplasser.

Haltdalen kirke

HALTDALEN NYE STAVKIRKE

Stavkirka stod ferdig sommeren 2004. Den ble plassert mellom hovedkirka og den gamle kirkegården i Haltdalen. Den tilhører en egen stiftelse og har 45 sitteplasser.

Aunegrenda kapell

AUNEGRENDA KAPELL

Kapellet ble ferdig bygget i 1952, den har 120 sitteplasser og har et eget styre.

BLOMSTERFOND

Blomsterfondene brukes til forskjønnelse av kirkene og kirkegårdene.

Blanketter finner du her i linkene nedenfor, samt i Haltdalen sparebank og på Ålen kirkekontor.

Haltdalen blomsterfond: 4355.35.01084
Hessdalen blomsterfond: 4355.14.71714
Ålen blomsterfond: 4355.14.54011

NYE MENIGHETSRÅD 2019-2023

ÅLEN:

Leder: Helge Aasen, Nestleder: Åshild Vollan Leinsvang, Sekretær: Siv Anita Kværnes, Kasserer: Jorunn Anita Kirkhus, Styremedlem: Anita Engan, Styremedlem: Monica Haugen Leinsvang,                       1. varamedlem: Gudrun Sletten.

HESSDALEN:

Leder: Eva Øverhaug, Nestleder: Bjørn Arild Gjersvold, Sekretær: Marianne Hegseth, Kasserer: Geir Ingebrigtsvoll,  1. varamedlem: Irene Moen.

HALTDALEN:

Leder: Therese Husebø Ranøien, Nestleder: Margit Bakka Nygård, Sekretær: Liv Elin Aftret, Kasserer: Bente Vårhus, Styremedlem: Anne Lisbeth Magnussen, Kari Brennås, 1. varamedlem: Per Kristen Fløttum.

Våpenhuset Ålen

GAVER TIL DØPTE BARN

Om høsten sendes det ut innbydelser til våre døpte barn. 1- og 2- års hilsen siden dåpen for alle døpte i vår kommune eller som bor i vår kommune og er døpt annet sted. 4- og 6- års bok til våre døpte innbyggere.

INNMELDING TIL DÅP

Innmeldingsskjema (WORD)

Innmeldingsskjema (PDF)

les mer under DÅP i menyen

INNSKRIVING KONFIRMANTER 2024 ÅLEN KIRKE 6.6 KL 19

Åpningstider kirkekontoret

Tirsdag og torsdag 10:00 – 14:00

 

Kontaktinformasjon

Ålen kirkekontor
Graftåsvegen 9
7380 Ålen

Telefon: 72 40 53 30

Epost kirkekontoret: hei@holtalenkirke.no

Epost gravplassforvaltning: gravplass@holtalenkirke.no

Epost trosopplæring: trosopplaring@holtalenkirke.no

 

ANSATTE

Sokneprest Örjan Swenberg
Tlf: 40 62 23 48
sokneprest@holtalenkirke.no

Kirkeverge Ane Thyvold Ranøien
Tlf: 90 89 03 13
kirkeverge@holtalenkirke.no

Sekretær Solveig Margrete Grønli Blanco
Tlf: 91 79 23 35
sekreter@holtalenkirke.no

Kirketjener Harald Aasen
Tlf: 90 87 65 65
kirketjener@holtalenkirke.no / gravplass@holtalenkirke.no

Kirketjener Morten Urdshals
Tlf: 93 44 35 89
kirketjener@holtalenkirke.no / gravplass@holtalenkirke.no

 

Leder for Holtålen kirkelige fellesråd, og leder i Ålen menighetsråd
Helge Aasen
Tlf: 41 60 35 32
helge.aasen49@gmail.com

Leder Haltdalen menighetsråd
Therese Husebø Ranøien
Tlf: 94 30 00 98
therese_husebo@hotmail.com

Leder Hessdalen menighetsråd
Eva Øverhaug
Tlf: 98 86 64 61
eva.overhaug74@gmail.com


Redaksjonen Menighetsbladet

Solveig Margrete Grønli Blanco
Jorunn Ranøien
Marit Ingeborg Hegseth

X