Blog

Åse Ingeborg Borgos holdt et kunnskapsrikt og engasjerende foredrag om demens.

Denne høsten arrangerer Hukommelsesteamet i Holtålen pårørendeskole. Dette er åpent for alle som ønsker å vite mer om demens.
Den 10.september møttes over 30 personer i Rallaren for å høre lege Åse Ingeborg Borgos fortelle om demenssykdommen.
På torsdag kommer Roger Santhokie og snakker om kommunikasjon, og HUK-teamet forteller om hjelpeapparatet.

Velkommen til Rallaren i Hovet torsdag 24.september kl 18.00!

Demenskoordinator Ranveig Megård Aas og Mette Wold som jobber i HUK-team var glad for at det møtte så mange på pårørendeskolen.

X