Blog

Aktuelt, Nyheter

Lokal nyhetsoppdatering om coronaviruset

Pandemien er ikke over. Smitten øker nå raskt i deler av landet, både blant vaksinerte og uvaksinerte. I deler av landet er kapasiteten i kommune- og spesialisthelsetjenesten presset. Innbyggere i Holtålen gjør en kjempegod innsats, hvilket betyr at vi hittil har klart å holde smittetallet nede den siste tiden og unngår en presset situasjon i helsetjenestene våre samt beskytter sårbare grupper mot smitte. Derfor ber vi sterkt om at dere fortsetter den gode jobben!

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet framhever viktigheten av klare budskap til befolkningen og derfor kommer de med en rekke kommunikasjonstiltak for å forsterke
smittevernrådene for alle landets innbyggere, også til de som er vaksinert:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg!

Du kan ta selvtest eller teste deg ved Holtålen legekontor. Ved hurtigtest får du svar samme dag og det er fremdeles gratis å teste seg! Det kan også bli aktuelt at kommunen deler ut selvtester, det vurderes fortløpende.

Ved positiv selvtest eller hurtigtest tar du raskt kontakt med oss for videre oppfølging. Det er iht. covid-19 forskriften fortsatt en plikt til å isolere seg hjemme hvis man har fått påvist covid-19.

  • Ha god hoste- og håndhygiene.

 

Når landet nå har åpnet opp deltar vi på større arrangement med store folkemengder. Da utsettes kroppen og immunforsvaret vårt for forskjellig type smitte. Får du nyoppståtte luftveissymptomer og blir syk etter å ha deltatt der det har vært større folkemengder er det ekstra viktig at du tester deg!
Vær nøye med å følge smittevernrådene!

 

Vaksinering

Vi ser nå at det er uvaksinerte voksne samt eldre personer med risikotilstander som blir alvorlig syke. Har du enda ikke vaksinert deg, bestill time for det!

Det er slik at noen er anbefalt 3 doser.  Dette er to grupper. Vi gjør oppmerksom på at intervallet mellom dose 2 og 3 er ulikt for disse gruppene.

  • Personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksineeffekt etter 2. dose. Disse personene skal få beskjed fra spesialisthelsetjenesten om at de er anbefalt 3 doser koronavaksine. Denne kan gis tidligst 4 uker etter 2. dosen.
  • Alle over 65 år og sykehjemsbeboere uansett alder, er anbefalt en oppfriskningsdose. Denne skal gis tidligst 6 måneder etter 2. dosen.

 

Ta kontakt med Holtålen Legekontor for å melde deg for dose 3.

X