Blog

Aktuelt, Nyheter

HUSK Å SØKE OM UTBETALING AV SKOGFOND + TILSKUDD

Vi har fortsatt midler på bok i kommunen til å gi tilskudd til skogkultur.
Det er flere som har fått utført planting i år, som enda ikke har søkt. Det er gode tilskuddsordninger i skogbruket, og alle tilrås til å søke om utbetaling av skogfond og tilskudd.
Det minnes også om at bruk av skogfond gir skattefordel som er ganske betydelig.

Det kan søkes om utbetaling elektronisk på www.skogfond.no, ellers ligger det papirskjema i servicetorget i Ålen som kan utfylles. Skogbrukssjef Kjartan Overdal er i Ålen tirsdager og hjelper gjerne med søknaden.

Frist for å levere søknad for 2019 er 1. desember.

Om det er spørsmål, ikke tøv med å ta kontakt på ko@os.kommune.no eller 94 12 75 47.

X