Blog

Aktuelt, Mulighetenes kommune, Natur og miljø, Politikk

Endring av Forskrift om bruk av motorfartøy, Holtålen kommune

Formannskapet i Holtålen har i sak 77/17 endret Forskrift om bruk av motorfartøy i Holtålen kommune

Det gis etter dette tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor på følgende vann:

Hersjøen
Elgsjøen
Langen
Fjellbekktjønna
Gaulhåen
Holdsjøen
Damtjønna
Skjellåtjønna
Båttjønna
Holtålstjønna
Nersjøen
Busjøen
Stor-Øvlingen
Djupdalstjønna
Stortjønna
Litjbellingsjøen
Storbellingsjøen
Store Nålsjøen
Litjnålsjøen
Langen (mot Bringen)
Vevåtjønning
Tverråtjønnan
Hynntjønna
Bredtjønna

Bakgrunnen for endringen er å fremme fritidsfiske i de aktuelle vannene.

Bruk av bensindrevet motorfartøy er forbudt i alle sjøer og elvestrekninger i kommunen.

Unntatt fra forbudet er Øyungen og Riasten. Maks motorstørrelse her er 6hk.

X