Blog

Aktuelt, Næring

Bredbånd, dekningundersøkelse

Et viktig ledd i prosessen mot full bredbåndsdekning, i bl.a Holtålen kommune, er å innhente data fra husstandene. Dette for å kartlegge status. Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har laget en tjeneste som en kan benytte ift. dette. Vi oppfordrer kommunens husstander til å delta på undersøkelsen. Klikk på på denne linken for mer opplysninger og for å delta på undersøkelsen.

X