Konfirmasjon

KONFIRMASJON

Gjennom kirkelig konfirmasjon får du bekreftet dåpen. I Holtålen har vi konfirmasjoner i Ålen kirke, Hessdalen kirke og Haltdalen kirke. I Hessdalen alltid på Kristi Himmelfartsdag og i Ålen og Haltdalen enten søndagen før eller på 1.pinsedag vekselsvis annet hvert år. Innskriving skjer på kirkekontoret i mai hvert år. Konfirmantundervisningen starter i midten av august med samlinger i Ålen kirke med presten etter skoletid, og konfirmantleir-helg. Bilder fra konfirmantpresentasjonen, undervisningen, deltagelse i gudstjenester, konfirmasjonen og leiren kommer i menighetsbladet.

SIST OPPDATERT: 09.02. 2017 - 15:25

KONFIRMANTUNDERVISNINGEN

Samlingene er lagt til Ålen kirke på onsdager etter skoletid og varer omkring 1,5 time. Det er lagt inn en matpause hvor det blir servert frukt/enkel mat og drikke. Det er presten sammen med en trosopplæringsmedarbeider som har undervisningen. Konfirmantene får utdelt konfirmantbibelen og Kristuskransen. Det er 8-10 samlinger på høsten og på våren. Konfirmantene deltar på noen gudstjenester med enkle oppgaver som tekstlesing, bønnelesing og utdeling av program/salmebøker. Rundt påsketider er det en hjemmeoppgave med innlevering av besvarelsen.

SAMTALEGUDSTJENESTEN

Samtalegudstjenesten er på en torsdagskveld kl 19 i slutten av april. Her bidrar konfirmantene selv om «overhøring» ikke foregår som tidligere. Konfirmantenes familier og faddere kommer ofte til denne gudstjenesten. I forkant av samtalegudstjenesten deles det ut konfirmantkapper. Disse kappene vaskes og strykes etter behov av konfirmantene selv/foreldrene før fotografering og konfirmasjonen.

KONFIRMANTUNDERVISNINGSDATOENE

Våren 2017
kl 14.15:

Onsdag 15. februar
Onsdag 1. mars
Onsdag 15. mars
Onsdag 22.mars
Onsdag 29.mars
Onsdag 5. april
Onsdag 19.april
Onsdag 26. april
Onsdag 3 .mai

KONFIRMANTLEIR

I august starter konfirmantundervisningen med konfirmantleir etter første onsdagssamling. Dette for å at konfirmantene, prest og trosopplærings-medarbeidere skal bli bedre kjent og legge grunnlaget for et godt samarbeid videre. Leiren har tidligere vært lagt til Aunegrenda kapell og samfunnshus eller Ungdomshytta ved Hessjøen ei av de siste helgene i august. Oppmøte lørdag ettermiddag og avslutning med deltagelse på setermessen og kirkekaffe søndag ettermiddag. Konfirmantene og foreldre/foresatte får et informasjonsbrev i forkant av leiren. 3 av foreldrene/foresatte blir spurt om å stille som nattevakter. På leiren vil det være program med gruppeoppgaver som skal løses både praktisk og skriftlig i form av quiz, ulike hinderløyper, førstehjelp,  foredrag og film. Det blir enkel servering av mat og grilling av pølser. Konfirmantene hjelper til ved måltidene og andre praktiske gjøremål med opprydding og rengjøring.

KONFIRMANTPRESENTASJON

I en gudstjeneste, tidlig på høsten, blir konfirmantene presenterte for menigheten i den kirken de skal bli konfirmerte i neste vår.

INNSKRIVING KONFIRMANTER 2018

For de som ønsker å konfirmere seg våren 2018 blir det innskriving på kirkekontoret i 2. etg på Ålen senter, torsdag 11.mai 2017 kl 14-16. Innbydelser med påmeldingsskjema og informasjon kommer i posten.

 

KONFIRMANTBIBELEN

KONFIRMASJONSDAGENE

Konfirmasjonen foregår i en egen gudstjeneste i kirken kl 11.00 enten på søndagen før pinse eller på 1.pinsedag. I Hessdalen kirke på Kristi Himmelfartsdag. Konfirmantene bruker hvite kapper under konfirmasjonsgudstjenesten. Disse kappene blir utdelt i forkant av samtalegudstjenesten noen uker i forveien. Konfirmantene går inn i prosesjon sammen med presten. Presten vil under gudstjenesten be konfirmantene komme frem til alterringen og be en kort bønn for hver enkelt konfirmant.
Ved et stort antall konfirmanter vil det bli reservert en benk pr. konfirmant med navnark slik at alle får ha noen av sine nærmeste med på gudstjenesten.

Bilder av konfirmantene kommer i menighetsbladet.

2017:

Hessdalen kirke: torsdag 25. mai kl 11.00
Haltdalen kirke: søndag 28. mai kl 11.00
Ålen kirke: søndag 4. juni kl 11.00

50 ÅRS KONFIRMASJON

Hvert år er det en 50 års konfirmasjonsgudstjeneste i Ålen kirke og Haltdalen kirke. Datoene varierer fra år til år, fra siste halvdel av juni til begynnelsen av juli. Her kan konfirmantene ta kontakt med kirkekontoret eller presten for innspill og ønsker om salmer, være tekstlesere, med egne musikk og sanginnslag innen 1. juni. Konfirmantene ordner selv med fotograf og eventuelt videre arrangement. Bilder fra jubileumsfeiringen kommer i menighetsbladet.

X