Daily Archives: 23. Mars 2017

Med dette utlyses kulturmidlene for 2017. Det kan søkes om tilskudd til drift av lag og organisasjoner i Holtålen kommune. tilskudd til arrangement. tilskudd til prosjekt. Søknaden sendes elektronisk, Søknadsskjema finner du ved å klikke her… Årsmelding og regnskap fra året 2016 bes vedlagt søknaden elles sendt separat per e-post til Jorgen.Nyronning@holtalen.kommune.no. Eventuelle spørsmål kan […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese mer

Klikk her for å lese videre

X