Overordnede planer

Overordnede planer

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Dette er planer som er på toppen av planhierarkiet.

SIST OPPDATERT: 10.05. 2021 - 09:24

Arealplan og samfunnsplan

Arealplanen

Arealdelen dekker hele kommunen og viser hvor framtidig utbygging i kommunen skal skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. I bestemmelsene til kommuneplanen kan det settes regler for hvordan viktige hensyn og forhold skal følges opp i videre planlegging. Minst en gang i løpet av en valgperiode skal kommunestyret vurdere om det er behov for å gjøre endringer i kommuneplanen.

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen beskriver kommunens utfordringer og hvilke strategier som skal legges til grunn for å møte disse utfordringene.

 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens Samfunnsdel 2007 - 2018

Kommuneplanens Samfunnsdel 2007 – 2018

Bygge og bo

Kontaktinfo

Plan og miljøsjef
Steinar Elven
tlf. 72 41 76 35
steinar.elven@holtalen.kommune.no

X