Andre planer

Andre planer

  • Temaplaner
  • Sektorplaner
SIST OPPDATERT: 12.01. 2021 - 09:57

Temaplaner/sektorplaner

Sektorplaner og temaplaner er andre planer som ikke er knyttet til arealer, men er knyttet de ulike sektorene, f.eks. næring, idrett, beredskap o.l.

Bygge og bo

Kontaktinfo

Plan og miljøsjef
Steinar Elven
tlf. 958 94 783
steinar.elven@holtalen.kommune.no

X