Andre planer

Andre planer

  • Temaplaner
  • Sektorplaner
SIST OPPDATERT: 19.09. 2022 - 09:44

Temaplaner/sektorplaner

Sektorplaner og temaplaner er andre planer som ikke er knyttet til arealer, men er knyttet de ulike sektorene, f.eks. næring, idrett, beredskap o.l.

X