Planregister

Planregister

Kommunene ska ha et planregister som inneholder opplysninger om gjeldende arealplaner, og bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes.

SIST OPPDATERT: 30.07. 2021 - 14:00

To typer planregister

Det finnes to typer planregister:

  • Planregister med planoversikt er en enkel liste eller oppstilling over endelig vedtatte arealplaner i dokumentform.
  • Digitalt planregister er en database med fullstendig og systematisert informasjon over endelig vedtatte arealplaner.

Slik bruker du kartløsningen:

Zoom og forflytning i kartet gjøres ved å benytte knapper i nedre høyre hjørne av skjermen eller ved hjelp av venstre museknapp og hjulet på musa.

Søk gjøres i felles søkefelt. Her kan det søkes på eiendom, adresse, stedsnavn eller navn for eksempel på skole. Eiendom angis med gårdsnr/bruksnr, adresse angis med veinavn.

Slå av og på karttemaer gjøres i feltet med kommunevåpenet. Om man for eksempel ønsker å se karttema innen reguleringsplaner hakes det av for dette. Noen karttema kommer ikke til syne i kartet før du har zoomet dek inn til en viss målestokk.

Informasjon om eiendom fås ved å klikke i eiendommen og velge «mer info». Det kommer da opp en liste over informasjon knyttet til eiendommen, herunder arealplaner.

Bygge og bo

Kontaktinfo

Plan og miljøsjef
Steinar Elven
tlf. 72 41 76 35
steinar.elven@holtalen.kommune.no

X