Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

  • Områderegulering
  • Detaljregulering
SIST OPPDATERT: 23.05. 2023 - 10:39

Det finnes to ulike reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering.

  • Områderegulering – kommunen kan utarbeide områderegulering der hvor kommuneplanens arealdel setter krav til det, eller det er behov for detaljstyring som skal gjelde for et større område. Det er kommunen som skal utarbeide slike planer, men ved behov kan kommunen sette dette bort til andre myndigheter og private.
  • Detaljregulering – detaljregulering er planer som private, organisasjoner og andre myndigheter kan utarbeide og fremme. Kommunen behandle og vedtar så planforslaget etter plan- og bygningsloven. Når reguleringsplanen er vedtatt i kommunestyret er de juridisk bindende og erstatter de eldre planene som gjalt for et område.
Bygge og bo

Kontaktinfo

Plan og miljøsjef
Steinar Elven
tlf. 72 41 76 35
steinar.elven@holtalen.kommune.no

X