Regnskapskontor

Regnskapskontor

Regnskapskontoret er et felles regnskapskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen, med Holtålen kommune som vertskommune. Felles regnskapskontor er etablert pr 1.10.2016 og har fra 1.1.2017 alle oppgaver knyttet til kommunenes regnskaper.

SIST OPPDATERT: 02.03. 2017 - 11:55

Dette er en overskrift du kan endre (H3)

Dette er brødtekst. Rediger denne teksten som du ønsker. Dette er demotekst som må endres eller slettes før publisering av siden. Husk at <ENTER>-tasten lager et avsnitt. Ønsker du kun et enkelt linjeskift, må du holde inn <SHIFT> + <ENTER>.

Hvis du vil lage en TEKSTLENKE til en annen hjemmeside, må du markere teksten du ønsker å lenke opp og deretter klikke på lenke-knappen i knapperaden over. Da åpnes det et vindu hvor du klikker på ikonet av et tannhjul. Deretter limer du inn din lenke i feltet «URL» og haker av i boksen «Åpne lenke i ny fane».

Dette er en overskrift du kan redigere (seksjon)

Du kan redigere denne teksten som du vil. Husk også å bytte overskrift ved å klikke på ikonet av en grå penn over tekstboksen. Ønsker du å duplisere en slik utbrettbar seksjon, klikker du på det grå «Clone»-ikonet. Ønsker du å slette en slik seksjon, klikk på det grå ikonet av en papirkurv.

Dette er en overskrift du kan redigere (seksjon)

Du kan redigere denne teksten som du vil. Husk også å bytte overskrift ved å klikke på ikonet av en grå penn over tekstboksen. Ønsker du å duplisere en slik utbrettbar seksjon, klikker du på det grå «Clone»-ikonet. Ønsker du å slette en slik seksjon, klikk på det grå ikonet av en papirkurv.

Dette er en overskrift du kan redigere (seksjon)

Du kan redigere denne teksten som du vil. Husk også å bytte overskrift ved å klikke på ikonet av en grå penn over tekstboksen. Ønsker du å duplisere en slik utbrettbar seksjon, klikker du på det grå «Clone»-ikonet. Ønsker du å slette en slik seksjon, klikk på det grå ikonet av en papirkurv.

Dette er en overskrift du kan endre (H3)

Hvis du ønsker å ENDRE BILDET øverst til høyre på denne siden, peker du på det og klikker så på det grønne ikonet av en penn. I vinduet som åpnes ser du en liten versjon av bildet. Klikk på det og et nytt vindu åpner seg (Media manager). Her kan du laste opp et nytt bilde eller velge et som allerede er lastet opp ved å klikke på det. Husk å trykke den blå knappen nederst til høyre i vinduet for å lagre når du er ferdig.

Dette er brødtekst. Rediger denne teksten som du ønsker. Dette er demotekst som må endres eller slettes før publisering av siden. Dette er brødtekst. Rediger denne teksten som du ønsker. Dette er demotekst som må endres eller slettes før publisering av siden.

Politikk

Kontaktinformasjon (H3)

Postadresse:
Holtålen kommune, felles regnskapskontor
Bakkavegen 1, 7380 Ålen

Besøksadresse:
Graftåsvegen 9, 7380 Ålen

Telefon – sentralbord/svartjeneste:
90 66 79 22

Sentralbord/svartjeneste vil normalt være betjent kl 0900-1500 mandag – fredag, men avvik kan forekomme.

Oppnås ikke kontakt med sentralbord, eller du ringer utenfor åpningstid, ta kontakt med leder direkte på telefon 924 88 030.

Mailadresser:
Mail til kontoret skal sendes fellespostkasse, ikke direkte til den enkelte saksbehandler.

 

Kommunikasjon vedr Inngående fakturaer, purringer m.m. innfaktura@rohregnskap.net
Fakturagrunnlag og annen kommunikasjon vedr utgående faktura og betaling utfaktura@rohregnskap.net
Kommunikasjon vedr hovedboksbilag/andre bilag og generelle spørsmål/forhold knyttet til regnskapet hovedbok@rohregnskap.net

 

Annen mailkommunikasjon til regnskapskontoret sendes: regnskap@holtalen.kommune.no
Knappene under denne teksten kan enkelt dupliseres ved å klikke på det gønne «Clone»-ikonet. Ønsker du å slette en slik knapp, klikk på det grønne ikonet av en papirkurv. Hvis du skal redigere en knapp med ny tekst og lenke til et dokument, klikker du på det grønne penn-ikonet og gjør endringene i vinduet som dukker opp.

Du kan sette inn kontaktinformasjon med navn, telefon, e-postadresse og lignende her. Rediger denne teksten som du ønsker. Husk at <ENTER>-tasten lager et avsnitt. Ønsker du kun et enkelt linjeskift, må du holde inn <SHIFT> + <ENTER>.

X